Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Lek åk 6

Skapad 2020-10-28 10:02 i Främbyskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I arbetsområdet "Lag och Lek". Kommer du att få träna dig i att samarbeta, få en tilltro till din egen förmåga och därmed våga utmana kroppen.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Att kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna fysiska förmågan.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 

Konkretisering av mål

Utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv.

Lära sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter.

Kunna samarbeta med andra utan att värdera vem det är. 

Känner till och följer regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet. 

 

Arbetssätt

Du kommer att få träna dig i att samarbeta med dina klasskompisar, genom att få en förståelse för samarbete, regler och språkets betydelse i olika fysiska aktiviteter.

Du kommer att öva dig i olika fysiska aktiviteter t ex lekar, (lag)spel och redskapsgymnastik.

Du kommer lära dig hur du minskar risken för skador i lekar, (lag)spel och redskapsgymnastik.

 

Bedömning

Du kommer att visa dina kroppskunskaper genom att visa vad du kan vid några givna tillfällen. Dessa tillfällen kommer att filmas, bedömas och därefter raderas. 

Du kommer att få visa dina kunskaper i samarbete, regler och språk (vad du säger till andra).

Du kommer att visa dina kunskaper genom det du säger på lektioner, samt det du skriver i reflektioner. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
    Idh  E 6
  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
    Idh  C 6
  • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
    Idh  A 6

Matriser

Idh
Lag och Lek åk 6

E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassa dina rörelser på ett ganska bra sätt.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassa dina rörelser på ett bra sätt.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassa dina rörelser på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: