👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals 6F1

Skapad 2020-10-28 10:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska
We're working with the chapter "Animals" in Tough Stuff A

Innehåll

This is an alternate planning for those of you working with Tough Stuff instead. Please note that your homework will be the same as the rest of the class'!

Animals

w. 45

TUESDAY
- Read p. 4
- Do ex. A-D on pp. 6-7
- Choose one of the writing tasks in ex. E (p. 7) and make an outline for your text

WEDNESDAY
- Write your text (apr. 1 page) and hand it in on Google Drive and here

 

w. 46

TUESDAY
- Read pp. 8-10
- Do ex. A-E on pp. 11-12
- Start research on the rain forest (ex. G:4, p. 13)

 

w. 47

TUESDAY
- Finish your reasearch on the rain forest
- Make an outline for your text on the rain forest

WEDNESDAY
- Write your text (apr. 1-2 pages) and hand it in on Google Drive and here

 

w. 48

WEDNESDAY
- Read and translate (in writing) p. 14
- Prepare presentation about (favourite) animal

 

w. 49

TUESDAY
- Continue preparing presentation

 WEDNESDAY
- Work on presentation

 

w. 50
Present (favourite) animal

Uppgifter

  • Writing task: dogs

  • Research: the rain forest

  • Presentation: my (favourite) animal

Matriser

En
Writing: dogs

Innehåll

Inte riktigt där än...
E
C
A
Struktur
Min text saknar början, mitten eller slut.
Min text har en början, mitten och ett slut.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett slut.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut.
Röd tråd
Min text är svår att hänga med i.
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Djup
Enkel form.
Enkel form med detaljer.
Översiktligt och tydligt.

Språk

Inte riktigt där än...
E
C
A
Formulera sig i skrift
Det är svårt att skriva meningar.
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Uttrycka sig i skrift
Det är svårt att förstå min text.
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Verb och språkriktighet
Det finns verb i min text. De är ibland böjda efter rätt person.
Verben i min text står ibland i rätt tidsform och är oftast böjda efter rätt person. Jag har också bra koll på a/an.
Verben i min text står oftast i rätt tidsform och är alltid böjda efter rätt person. Jag har bra koll på a/an och adjektiv.

En
Writing: the rain forest

Innehåll

Inte riktigt där än...
E
C
A
Struktur
Min text saknar början, mitten eller slut.
Min text har en början, mitten och ett slut.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett slut.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut.
Röd tråd
Min text är svår att hänga med i.
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Djup
Enkel form.
Enkel form med detaljer.
Översiktligt och tydligt.

Språk

Inte riktigt där än...
E
C
A
Formulera sig i skrift
Det är svårt att skriva meningar.
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Uttrycka sig i skrift
Det är svårt att förstå min text.
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Verb och språkriktighet
Det finns verb i min text. De är ibland böjda efter rätt person.
Verben i min text står ibland i rätt tidsform och är oftast böjda efter rätt person. Jag har också bra koll på a/an.
Verben i min text står oftast i rätt tidsform och är alltid böjda efter rätt person. Jag har bra koll på a/an och adjektiv.

En
Animal presentation

Inte riktigt där än...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.