Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK/Teknik;Det kretsar kring el"

Skapad 2020-10-28 10:17 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
"DET KRETSAR KRING EL" är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen än idag, eller som man ibland tvingas att göra under strömavbrott. Du kommer att få undersöka vad det är som får lampan att lysa och varför den inte lyser ibland. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Efter det här arbetsområdet ska du:
 • ha kunskap om hur vi använder elektricitet i vår vardag.
 • kunna berätta om statisk elektricitet och hur den uppstår.
 • kunna berätta om åskan och hur vi kan skydda oss från faror vid ett åskväder
 • kunna berätta om hur batterier fungerar och hur man kopplar en sluten krets.
 • kunna berätta om varifrån el till våra hus kommer.
 • kunna jämföra olika sorters energikällor som framställer elektricitet och de fördelar och nackdelar med dem.
 • kunna påvisa att vissa ämnen leder ström och andra inte.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att inhämta dina kunskaper genom att:

 • delta i genomgångar
 • samarbeta i par, eller andra gruppkonstellationer
 • utföra undersökningar / experiment
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text
 • delta i gruppdiskussioner 
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film

Vad kommer att bedömas?

Det som bedöms är hur väl du kan:

 1. Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 2. Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 3. Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur de används i vardagen och i samhället. 
 4. Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen, samhället.

Hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att bedömas genom:

 • din delaktighet vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten
 • din delaktighet under experimenten
 • ditt arbete med uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: