Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen uppföljning

Skapad 2020-10-28 10:22 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Under reflektionerna gav vi barnen frågeställningen, vilka färger finns i naturen? Händelser som barnen tagit del av är färgjakt i skogen där vi undersökte naturens alla färger. Barnen har tagit med sig naturmaterial för att undersöka färgerna i löv, nypon, ekollon, gråsugga, fluga med äggmicroskåp för att sedan använda skapandet som uttrycksmedel. Barnen har utmanats i att experimentera och blanda olika färger som överensstämmer med naturmaterialet, flugan gråsuggan. För att utmana barnet i språket har vi i mindre grupper uppmuntrat barnen att ställa frågor, samtala samt lyft olika begrepp. Vi har även utmanat barnen i rim och lek med ord genom att barnen uppmuntras hitta på olika namn till sina gråsuggor och flugor som vi sedan försökt rimma på. Flera av barnen har med stöd av pedagog utmanats i skriftspråket att skriva de påhittade namnen på sin teckning. Alla barn uppmanas alltid att själv skriva sitt egna namn på alla teckningar. I miljön har vi tillfört namnskyltar som finns lätttillgängligt för barnen att ta stöd i när det blir svårt. Experiment av olika slag har barnen tagit del av, bla hur gör man en regnbåge inne? barnen har prövat sina egna hypoteser och teorier kring detta. Experiment vad händer när man planterar popcorn? Experiment med olika färger i rör, vad händer om jag blandar rött och blått? Hur blandar jag brunt som ekollonet eller orange som nyponet? Uppdrag har givits att måla på löv, vilka mönster hittar vi ?Även samarbete med Energiagenterna där barnen tagit del av uppdrag löpande, QR-koder samt teater . Under samlingarna som barnen själva planerar och leder har ett barn presenterat och berättat för de andra om material hen hittat i naturen, med stöd av pedagog har olika begrepp lyfts under samlingen. Barnen har fått ett större intresse av att samtala i grupp, reflektera och ställa frågor, rimma och leka med ord. Barnen har utökat sitt ordförråd kring natur och djur. Vi kan se att barnen spontant rimmar på olika ord i vardagen.En djupare förståelse för kemiska processer genom experimenterande med olika färger på olika sätt Flera av barnen visar att de aktivt använder namnskyltarna som stöd i sitt skrivande.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 

  • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning
  • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll
  • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål
  • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

    Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

    Vilka målområden går vi vidare med? 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

ljud

rörelse

skuggor 

ljus 

volym

temperatur

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

Exempel:

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK)

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: