👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg / matematik

Skapad 2020-10-28 10:23 i Förskolan Skutan Mönsterås kommun
Förskola
Vi arbetar djupare med en bok varje termin. Den här terminen är det Vad sa pappa Åberg? av Gunilla Bergström.

Innehåll

Var är vi?

Vi har börjat sortera lekmaterial på avdelningen. Flera barn lägger ofta materialet huller om buller, när de ska plocka iordning efter lek, trots att vi börjat med bildstöd för detta. 

Vart ska vi?

Delaktiga barn i sortering och kategorisering. 

Varför ska vi?

Vi vill utmana barnen i deras matematiska tänkande och möjliggöra för en djupare förståelse. 

Hur gör vi?

Vi använder bildstöd för sortering. Vi involverar barnen i detta. När vi plockar i ordning sakerna uppstår samtal kategorisering och sortering, vilket är ett matematisk tänkande.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18