👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8, Mis amigos

Skapad 2020-10-28 10:29 i Tunabergsskolan Uppsala
Mis amigos
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Att förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om hur man mår och hur man är som person, samt frågar och berättar om någon annan. Vi lär oss mer om egenskaper och tillstånd. Vi talar om vänskap och utgår från Colores 8 ss. 24 - 32.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • verben ser och estar
 • adjektiv
 • egenskaper och tillstånd på s. 24-25 och om de används med ser eller estar
 • frågor och svar om vänner och vänskap 
 • berätta om en kompis: namn, ålder, var hen bor och hur hen är (tillstånd och egenskaper)
 • lite om Venezuela
 
Vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde:
 
 • kunna böja verben ser och estar
 • kunna adjektiven på s. 6-7 och om de används med ser eller estar
 • kunna ställa frågor och besvara frågor om vänner och vänskap 
 • kunna berätta om en kompis: namn, ålder, var hen bor och hur hen är (tillstånd och egenskaper)
 • kunna känna till något om Venezuela
 

Hur du får visa dina kunskaper:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal. Muntliga uppgifter under lektionerna. 
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Bedömning:

Se matris

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.