Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2020-10-28 10:32 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. För att du skall ha möjlighet att resonera och analysera kring effekterna av träning behöver du bygga upp en begreppsbank med ämnesspecifika ord. Dessa kan sedan vara underlag till diskussion och reflektion om upplevelsen av t.ex. träningseffekten.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Under 4 lektioner skall vi pröva 3 olika träningsmodeller, kondition, styrka och rörlighet för att lära oss om hur respektive träningsform påverkar din fysiska och mentala förmåga

 • Du får utveckla dina kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.
 • Du får lära dig om hur du kan utveckla goda levnadsvanor samt utveckla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
 • Du får utveckla dina kunskaper om ord och begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och dess påverkan på kroppen fysiskt och mentalt

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att varva teori och praktik där du får lära dig om ord och begrepp som är kopplade till  hur fysisk träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
 • Vi prövar olika träningsformer som konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning och avslappning. 
 • Vi lär oss om hur man kan förebygga skador genom uppvärmning och rörlighetsträning
 • Vi arbetar både individuellt och i par/grupper

Det här ska du kunna efter avslutad period

 • Ord och begrepp kopplade till fysiskt träning och hälsa som t ex pulsen, uthållighet, styrketräning, kroppskontroll, balans, rörlighet mm
 • Ge förslag på positiva effekter av fysisk träning
 • Identifiera aktiviteter som kan förbättra din kondition
 • Ge förslag på mentala effekter av fysisk träning
 • Ge förslag på övningar som tränar styrkan i olika muskelgrupper
 • Resonera kring risker med en stillasittande livsstil
 • Ge förslag på hur man kan förebygga skador 
 • Identifiera vad som tränas i en viss aktivitet med relevanta ord och begrepp

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Hur du deltar under lektionerna
 • Du/ni får redovisa och beskriva vad som tränas i de olika aktiviteterna i muntligt och i mindre skrivuppgifter
 • Du får ett avslutande skriftligt test för att pröva dina kunskaper om ord och begrepp (åk 6)

 

Uppgifter

 • Läxa idrott och hälsa, inlämningsuppgift

 • Läxa idrott och hälsa, inlämningsuppgift

 • Läxa idrott och hälsa, inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp kopplat till fysisk träning
Du kan förklara och använda dig av något/några ord och begrepp kopplat till fysisk träning
Du kan förklara och använda dig av flera ord och begrepp kopplat till fysisk träning
Du kan förklara och använda dig av de flesta ord och begrepp kopplat till fysisk träning
Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer
Du kan ge något förslag på positiva effekter av fysisk träning
Du kan ge flera förslag på positiva effekter av fysisk träning
Du kan ge flera förslag på positiva effekter av fysisk träning både mentala och fysiska
Förebygga skador
Du kan ge något/några förslag på hur man kan förebygga skador
Du kan ge flera förslag på hur man kan förebygga skador
Du kan ge flera förslag på hur man kan förebygga skador samt beskriva hur en uppvärmning kan gå till
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: