Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Teknik, läsåret 2020/2021

Skapad 2020-10-28 10:34 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker inte eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna. I ämnet Teknik fokuserar vi under läsåret 2020/2021 undervisningen på tekniska lösningar i vardagen. Mycket av undervisningen knyts till lämpliga områden i Matematik, No, So och Hem- och Konsumentkunskap.
Grundsärskola 6 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker inte eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna. I ämnet Teknik fokuserar vi under läsåret 2020/2021 undervisningen på tekniska lösningar i vardagen. Mycket av undervisningen knyts till lämpliga områden i Matematik, No, So och Hem- och Konsumentkunskap. Under hösten 2020 kommer vi att bygga pepparkakshus utifrån egna ritningar och under våren 2021 kommer vi att tillverka egna Tratt-telefoner samt bygga olika typer av broar.

Innehåll

Undervisning och bedömning

 

I undervisningen kommer vi att:

 • pröva olika redskap för att väga,
 • pröva olika redskap för att mäta,
 • fundera över hur hus är uppbyggda,
 • göra en mall till ett pepparkakshus,
 • bygga ett vackert och hållfast pepparkakshus,
 • fundera över hur telefoner fungerar,
 • tillverka en egen tratt-telefon,
 • fundera över hur olika IKT-verktyg fungerar såsom dator, I-pad mm
 • fundera över hur olika broar är byggda
 • Göra en ritning på en bro
 • Bygga en bro som är hållfast
 • fundera över hur vi kan hushålla med energi och vatten. 

 

Detta kommer att bedömas:

 • förmågan att med, viss hjälp, resonera kring redskap för att väga och mäta,
 • förmågan att med, viss hjälp, använda redskap för att mäta och väga,
 • förmågan att med, viss hjälp, använda I-paden eller datorn för dokumentation och kommunikation,
 • förmågan att med, viss hjälp, resonera kring hushållning med energi och vatten,
 • förmågan att med, viss hjälp, bidra till ett resonemang kring hur hus är uppbyggda,
 • din medverkan vid konstruktion av en mall till ett pepparkakshus,
 • din medverkan vid byggandet av ett hållfast och vackert pepparkakshus,
 • din förmåga att, med viss hjälp, dokumentera arbetet med pepparkakshuset,
 • din förmåga att, med viss hjälp, fundera och resonera kring hur telefoner fungerar.
 • din förmåga att, med viss hjälp bidra med resonemang kring hur olika broar är uppbyggda,
 • din medverkan vid ritning/konstruktion av en hållfast bro
 • din medverkan vid byggandet av en hållfast bro
 • din förmåga att, med viss hjälp, dokumentera arbetet med bron

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Användning av redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och tjänster av olika slag i samhället. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  7-9
 • Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations-, och informationsteknik för utbyte av information till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: