Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN

Skapad 2020-10-28 10:46 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola F – 6 Svenska SO (år 1-3) Samhällskunskap Bild
Temadag kring FN.

Innehåll

Vi hade en temadag för åk F-6 som handlade om FN och barnkonventionen. Eleverna fick först se en kort film om FN och barnkonventionen i sina klassrum. Sedan fick eleverna årskursblandat gå runt till tre olika stationer och jobba med FN och barnkonventionen på olika sätt. På en station fick de se en lite längre film kring temat och sedan pratade vi om hur barn kan ha det i andra länder än i Sverige. Därefter visades ett bildspel som hette "Världens farligaste skolvägar". Vi hade diskussion kring barns rättigheter att gå i skolan och hur svårt det kan vara att ta sig till skolan för vissa barn i olika delar i världen. På den andra stationen fick eleverna måla flaggor från olika länder och på den tredje stationen fick eleverna lösa ett korsord kopplat till FN och barnkonventionen samt måla fredsduvor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: