Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion år4

Skapad 2020-10-28 10:46 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Räknemetoder för addition och subtraktion presenteras och övas.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Kemi
Det ligger 24 röda och 7gröna pärlor i den egna vågskålen. Hur många ska ligga i den andra för att vågen ska väga jämnt?

Innehåll

Mål:

Under det här arbetsområdet tränar vi på att:
- Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
- veta hur tecknet för ungefär lika med är och används.
- kunna addera och subtrahera inom tal området 0-10.000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning med flera uträkningar.

Varför?

Genom att öva på ovanstående utvecklas din förmåga att:

* välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

*  formulera och lösa problem

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matematiska begrepp:

addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad
ungefär lika med
fler - färre

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund men även med digitala läromedel som  Bingel, Espresso Liber och Elevspel. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller (EPA modellen). Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer. Extra och uppmanade uppgifter kommer att bli tillgängliga. 

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Vi avslutar med en prov om "tid" och "addition och subtraktion". 

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ke SvA
MatteBorgen 4B kap 2 Addition och subtraktion

Behöver öva mer
Når målet
Når målet med god marginal
Förstår hur man räknar på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Vet hur tecknet för "ungefär lika med " används
Kan addera och subtrahera tal inom 0-10 000 (med tio-övergångar)
Kan subtrahera tal inom 0-10 000 (med växling)
Kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter med flera uträkningar vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: