Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema experiment

Skapad 2020-10-28 10:51 i Bålbroskolan Norrtälje
Grundskola F – 9
Testa och se olika experiment.

Innehåll

Syfte med tema 

 • Väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik
 • Erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • Utveckla sin nyfikenhet och en lust till att utforska. 
 • Utmana barnen i sitt tänkande. 
 

 

Mål med tema 

 • Eleverna ska utveckla sitt kunnande om naturvetenskap och teknik.
 • Elevernas intressen, behov, erfarenheter och åsikter ska tas till vara. 
 • Eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: