👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 7 v 45-8

Skapad 2020-10-28 10:56 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Idrott och hälsa
Grovplanering v 45-8

Innehåll

Under resterande del av höstterminen 2020 kommer vi arbeta med följande moment. 

Bollspel - olika typer av bollspel, t ex handboll, basket och badminton

Lekar- t ex stjälpa pinne, laxtrappan

Redskap - räck, hopp, matta, ringar

Styrka - cirkelträning, styrka två och två, egen planerad styrka

Simning

Planering

7B

7C

7D

 

 


Bedömning

Kommer ske kontinuerligt under terminen. Det är viktigt att du som elev ser till att du deltar i alla moment. Vi kommer under onsdagar vara två klasser samtidigt, då kommer du oftast få välja mellan två olika aktiviteter.

Prov / test

Simkunnighetsprovet kommer genomföras under v 47, klassen kommer då att delas in i två grupper. Den ena grupper kommer vara på badhuset medan den andra gruppen är på Jernvallen tillsammans med en av oss idrottslärare. Vi meddelar vilka som simmar när.

 

Uppgifter

 • Frukostanalys

 • Frukostanalys

 • Frukostanalys

 • Frukostanalys

 • Idrott fredag 27/11

 • Idrott 24/11

 • Idrott 23/11

 • Idrott 12/11

 • Idrott torsdag 12/11

 • Idrott fredag 13/11

 • Idrott fredag 13/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 9