Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prao och framtid, åk 9 franska.

Skapad 2020-10-28 10:59 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola F
Område prao och framtid med hjälp av texter ur läromedlet Chouette D.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med en serie om PRAO på franska. Där får man lära sig ungdomsslang och sakprosa om arbetsplatspraktik i Frankrike. Man lär sig också hur man böjer reflexiva verb i nutid, presens.

Därefter tränar man på att berätta om sina framtidsmål och drömmar genom en text om en spåkvinna och om horoskop, där man får lära sig uttrycka sig i framtidsform, futur.

De texter vi utgår ifrån är kap. 2 " Zap collège" och kap 10 "Madame Astroclaire" i läromedlet Chouette D.

Vi kommer att arbeta muntligt och skriftligt med att träna och befästa ord och uttryck, samt grammatiska övningar för att öka säkerheten på språkets korrekthet.

Matriser

Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk franska

Spanska/Franska/Tyska

E
D
C
B
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: