Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi/Kol & kolföreningar

Skapad 2020-10-28 10:59 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska…                                                        

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Det centrala innehållet i undervisningen kommer att vara:

Kemin i naturen

·        Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman.

·        Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i allt levande.

·        Kolatomens kretslopp.

·        Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemins metoder och arbetssätt

·        Systematiska undersökningar.

·        Sambandet; kemiska undersökningar, begrepp, modeller och teorier.

·        Dokumentation av undersökningar

Vi kommer att arbeta med:

·        Lektionsgenomgångar

·        Boken/diskussioner

·        Laborationer

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

·        Genom att aktivt delta i diskussioner under lektioner

·        Laborationer och rapporter

·        Vid ett skriftligt prov

 

Kemi Direkt

·        Sid 80-115

·        PP på lektionerna

 

 

Mål för avsnittet:

·        Förstå begreppet organisk kemi

·        Vad är gemensamt för organiska föreningar?

·        Atomens uppbyggnad

·        Förekomsten av kol och kolföreningar i naturen

·        Vad är fossila bränslen

·        Kolens bindningsförmåga

·        Struktur- och summaformeln – vad är det?

·        Fyra grupper av organiska föreningar

·        Gruppera kolväten i tre grupper (bindningstyp)

·        Skillnad mellan mättat och omättat kolväte

·        Molekylernas polaritet. Lika löser lika

·        Hur skapas alkoholer av kolväten?

·        Gruppen som ändrar ett kolväte till en alkohol?

·        Hur skapar man namn för alkoholer?

·        Användningsområde för etanol, glykol och glycerol.

·        Struktur och summa formel för alkoholer

·        Hur uppstår organiska syror? Annat namn?

·        Tre exempel på organiska syror.  Formelskrivning

·        Förekomsten av organiska syror i vardagen

·        Vad är fettsyra?

·        Vad är emulsion? Vad händer när den är instabil?

·        Hur bildas estrar?

·        Vad är en katalysator?

·        Användningsområde för syntetiska estrar

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Laboration

 

41

 

Vad är organisk kemi?

Kolets olika former

 

Lab

Filtrera med kol

 

42

Kolväten

Metanserien

 

 

Alkaner, alkener, alkyner

Enkel/dubbelbindningar och trippelbindningar Polymerer – långa kolkedjor

Lab

Enkel laboration + skriva rapport

43

 

 

Alkaner, alkener, alkyner

Enkel/dubbelbindningar och trippelbindningar Polymerer – långa kolkedjor

Fossila bränslen – icke förnybar energi

Fraktionerad destillation Biobränsle – förnybar energi

Lab

Egenskaper hos alkoholer

 

44

 

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

 

Alkoholer – egenskaper och användningsområde

Organiska syror & estrar – exempel och kännetecken

 

Prov på laborationstiden:

8G 6/11

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: