Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2, Algebra

Skapad 2020-10-28 10:58 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med algebra och mönster. I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal.

Innehåll

 

I det här kapitlet får du lära dig:

 • Egenskaper hos och användning av variabler
 • Teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • Undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt
 • Förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • Metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

Variabel, algebraiskt uttryck, mönster, balansmetoden, vänster led och höger led, prövning, procent, proportion, enklaste form.

 

Grovplanering

v 42 2.1 Uttryck och mönster och 2.2 Förenkling av uttryck

v 43 2.3 Ekvationer och 2.4 Procent och ekvationer

v 44  Lov

v 45 2.5 Proportion och Blandade uppgifter

v 46 Diagnos 2 och Träna mera

v 47 Repetition inför provet

v 48 PROV måndag 23/11

 

Utöver att arbeta i Matematikboken Z kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner.

Länkar till genomgångar finns nedan.

När du arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv!
R
ätta löpande så att du vet att du förstått.

 

Genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: