Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-10-28 11:01 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 5 Samhällskunskap
Under v. 42-45 arbetar vi med samhällskunskap om hur Sverige styrs. Vi lär oss även om vad en demokrati är och hur man tar demokratiska beslut. På torsdag v. 46 är det prov.

Innehåll

Så styrs Sverige

Mål med arbetsområdet är att du ska kunna svara på följande: 

* Vad menas med att ett land är demokrati/diktatur?

* Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?

* Hur kan du påverka i samhället och hur påverkar samhället dig?

* Vad är det för skillnad på riksdag och regering?

* Vilka beslut tas i Sveriges riksdag, i kommuner och i skolan?

 

Så här arbetar vi med arbetsområdet: 

Vi läser texter och diskuterar tillsammans.
Vi ser filmer som handlar om ämnet.
Vi svarar på frågor till text och film. 
Vi lär oss ord och begrepp. 
Vi tränar på att se samband och att utveckla resonemang. 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Rubrik 1

Kunskapskrav: förklaring
Ej visad kunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du visar detta genom att beskriva hur Sveriges politiska system är uppbyggt med riksdag och regering och hur det fungerar. Du kan förklara vad det innebär att ett land är en demokrati.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan beskriva samband mellan olika beslutsnivåer t ex att kommuner, riksdag och regering har olika uppgifter.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan använda ord och begrepp i dina svar när du beskriver hur Sverige styrs. Ord du använder är t ex politiska val, partier, demokrati, riksdag och regering.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan beskriva och resonera kring avsnitt som handlar om hur du kan vara med och påverka i samhället. Det kan vara t ex hur ett klassråd och elevråd fungerar och hur man tar demokratiska beslut.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Ny aspekt
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan resonera kring frågor som du möter i din vardag t ex betyg i skolan, skollunchen, trafiken vid din skola, nya idrottsanläggningar, skolregler, läxor. Du kan se problemet från flera håll och presentera argument och motargument.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Ny aspekt
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan förklara hur en demokrati fungerar. Du kan förklara vilka de demokratiska principerna är och resonera kring hur dessa kan kopplas till beslut som tas i din vardag. Här använder du begrepp som yttrandefrihet, opinion, majoritet, minoritet och demokratiska beslut.
Eleven har ännu inte visat godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: