Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering - Bild åk 7

Skapad 2020-10-28 11:03 i Centralskolan Tierp
Grundskola 7
Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Vi omges av bilder dagligen som har till syfte att påverka mottagaren på olika sätt såsom att underhålla, informera, övertala men även berika oss med estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att bland annat arbeta med olika typer av konstnärer och bilder kan eleven utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga samt vidga och fördjupa sin bildsyn.

Innehåll

I åk 7 kommer du att få arbeta med färgklanger från den prismatiska färgcirklen i färglära och du kommer även att ta del av några optiska fenomen. Därefter ska du få bekanta dig med Modernismen och några av konstnärerna från denna period där vi bland annat kommer att fördjupa oss i fauvismen och konstnären Henri Matisse. Efter detta, där teoretiska och praktiska moment vävts samman, kommer du att få göra ett diagnostiskt prov. Perioden i bild avslutas med ett arbete i skulptur där inspirationskällan kommer att vara samtidskonstnären Romero Britto från Brasilien.

Under denna period får du kunskaper om och utvecklar förmågor i:

  • Samtida konst samt konstverk från olika tider och kulturer i Europa och övriga världen.
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Ta eget initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: