Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter

Skapad 2020-10-28 11:15 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
I Sverige bor människor från hela världen som pratar olika språk och har olika traditioner. I Sverige finns det folkgrupper som bott i Sverige hela sina liv men har egna språk, traditioner och rättigheter. De räknas som nationella minoriteter.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska ha kunskap om de fem  nationella minoriteterna som finns i Sverige.

Elevernas mål:

 • Kunna ordet minoritet och vad det innebär.
 • Veta vilka de fem nationella minoritetsgrupper är som vi har i Sverige.
 • Veta vilka minoritetsspråk vi har i Sverige.
 • Veta vilka rättigheter en minoritetsgrupp har i Sverige.

 

Arbetssätt:

 • Läsa faktatexter
 • Titta på filmer om minoriteter.
 • Diskutera minoriteters rättigheter utifrån fakta, värdegrund och mänskliga rättigheter.
 • Samla och skriva fakta.

 

Bedömning:

 • Vi bedömer elevernas kunskaper under arbetets gång.
 • I slutet får eleverna arbeta med "Mötas i mitten" Där visar och diskuterar de sina kunskaper.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Torsdag 17/12 - film Taiki)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: