Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5, Ht 2020

Skapad 2020-10-28 11:18 i Solskiftesskolan Österåker
Teknikutveckling
Grundskola 5 Teknik
Tekniken finns överallt och hjälper oss människor i vår vardag. Hur har den utvecklats och hur kan du göra den ännu bättre?

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

Varför ska du lära dig om teknikhistoria?
Tekniken finns överallt och hjälper oss människor i vår vardag. För att förstå dagens tekniska företeelser och hur tekniken har påverkat och påverkar oss och samhällsutvecklingen behöver vi få kunskaper om teknikens historiska utveckling. På så vis kan vi enklare förstå hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. 

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Efter avslutat arbetsområde ska du:
 • - veta att man kan lösa olika problem och uppfylla olika behov med hjälp av teknik.
 • - veta att uppfinningar kan ändras över tid samt orsaker till ändringar.
 • - kunna ge förslag till en vidareutveckling av uppfinningen samt förklara varför du har gjort ändringen.  
 •  

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

- Vi kommer göra en behovsbingo för att synliggöra hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

- Vi kommer titta på film.

- Vi kommer arbeta med uppgiften i par/mindre grupper.  

- Vi kommer läsa om uppfinningar och hur de har ändrats över tid.

- Vi kommer diskutera.

- Vi kommer föreslå förbättringar i text, muntligt och med bild. 

- Vi kommer presentera våra uppfinningar för varandra. 

 

Skulle du missa någon lektion finns information om uppgiften på google classroom.

 

 

Hur ska du examineras? 
- Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner i helklass. 

- Jag lyssnar på hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.

- Jag tittar på affischens slutresultat.

- Jag lyssnar på hur du deltar samt formulerar dig när du redovisar.

 

 

Tid

Vi kommer arbeta med temat teknikutveckling under 4 veckor. Den fjärde veckan är det redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömningsmatris

E
C
A
Genomföra utvecklingsarbete
Historisk tillbakablick Nuläge Utvecklingsområde
Eleven skall genom text och bild förklara funktionen för sin teknikutveckling.
Eleven skall genom text och bild förklara funktionen för sin teknikutveckling samt ge förslag på lämpligt tillverkningsmaterial. Eleven skall också redogöra för hur den har tänkt för att komma fram till sitt slutresultat.
Eleven kan genom text och bild förklara funktionen för sin teknikutveckling samt ge förslag på lämpligt tillverkningsmaterial. Eleven skall också redogöra för hur den har tänkt för att komma fram till sitt slutresultat. Eleven ger också exempel på säkerhet samt miljöpåverkan i förhållande till sitt utvecklingsarbete.
Dokumentera
Skiss som visar ert utvecklingsarbete
Eleven skall göra en enkel skiss som visar utvecklingsarbetet.
Eleven skall göra en skiss som visar utvecklingsarbetet, där det även ingår text som förtydligar skissen.
Eleven skall göra en skiss som visar utvecklingsarbetet, där det även ingår text som förtydligar skissen. Skissen är så tydlig att man genom att studera den kan förstå det aktuella utvecklingsarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: