Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelskaplanering 7F Kap 1 - Music

Skapad 2020-10-28 11:23 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Vi arbetar med ord och begrepp som hör till musik. Vi läser texter, tränar läsförståelse och hörförståelse, samt arbetar med grammatik.

Innehåll

v.38

Mån   - Jobba med orden i TB s.10-11

          -  Övn, 1.2.3.5 & 6 i WB s.6-9

 

Tor   - Repetera orden TB s.10-11

        - Genomgång texten ”Adele” TB s.12-13 + glosor        Läxa till tor v.39

        - WB övn. 11 s.12

 

v.39

Mån   - Jobba med texten ”Adele”. Läs och översätt.

        - Öva på glosorna

        - Gör klart tidigare övningar. WB övn 1,2,3,5,6 & 11

 

Tor   - Läxförhör

        - Översättning av texten till Adeles låt ”Hello”

 

v.40

Mån   - Hörövning

        - Gör klart översättningen av Adeles låt

        - Repetition av orden TB s.10-11

 

Tor   - Genomgång och arbete med grammatiken: am/are/is & have/has

 

v.41

Mån - Genomgång av texten ”My music isn´t yours”             Läxa till mån v.42

          TB s.16-17 + glosor

        - Övn 8 WB s.10

        - Genomgång användning av apostrofer

        - Repetera grammatiken

 

Tor  - Jobba med texten ”My music isn´t yours”

        - Träna på glosorna

        - Muntlig övning

 

v.42

Mån - Läxförhör

       - Rep. Grammatiken. WB övn 3-4 och 9-10 s23-25

       - Muntlig övning

 

Tor  - Quiz

        - Genomgång av grammatik: I like – she likes

 

v.43

Mån - Muntlig övning

        - Repetera grammatiken

 

Tor   - Muntlig övning

        - Repetera till provet:

           Grammatiken

           Orden

           Välj egen text ”Idiot” TB s.14-15 & WB övn 12 s.12

                                  ”Glastonbury Festival” TB s.18-19 & WB övn 13 s.13-14

                                  ”New Listening Habits” TB s.20-21

 

v.44 LOV

 

v.45

Mån   - Läs- och hörförståelsetest

 

Tor   - Prov kap 1

 

 

 

 

Att kunna till provet:

·         Orden TB s.10-11

·         Grammatik – am/are/is

                   - have/has

                   - I like, she likes

 

 

 

 

 

Matriser

Engelska stadiematris åk 7-9 Fässbergsskolan

Uppnår ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Användning av material i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: