👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartikel

Skapad 2020-10-28 11:57 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Skriva en artikel som träning inför skrivdelen i nationellt prov i svenska som andraspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Är det svårt att skriva som en journalist? Det är vad vi ska ta reda på under några veckor. Ni kommer att vara journalister som ska skriva en artikel.

Innehåll

Ni kommer under några veckor att bli journalister som ska skriva en artikel till en tidning.

Undervisning

Gemensamt

 • Vad är en tidningsartikel?
 • Gemensamt skrivande 
 • Källor/vittnen
 • Disposition av texten
 • Skriva tillsammans

Enskilt

 • Skriv en egen artikel utifrån en bild

Bedömning

 • Aktivt deltagande under lektionerna
 • Bidra till den gemensamma texten
 • Egen artikel utifrån struktur, innehåll och språkbruk

Uppgifter

 • Notis

 • Skriv din egen artikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Tidningsartikel

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Min rubrik talar inte vad artikeln handlar om.
Min rubrik talar till viss del vad artikeln handlar om
Min rubrik sammanfattar innehållet
Ingress
Min ingress svarar på någon av frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Min ingress svarar på några av frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Min ingress svarar på frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Brödtext
Min brödtext utvecklar svaren på någon av frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Min brödtext utvecklar svaren på några av frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Min brödtext utvecklar svaren på frågorna: Vad? Var? Vem? När? Varför?
Jag citerar inga källor i min brödtext.
Jag citerar någon källa i min brödtext.
Jag citerar flera källor i min brödtext.
Avslutning
Jag avslutar inte artikeln med mitt namn
Jag avslutar artikeln med mitt namn.
Bild (behöver inte vara med)
Jag har bild men inte bildtext i min artikel.
Jag har bild och bildtext i min artikel.

Språkriktighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stavning
Min text har stavfel som kan störa läsningen.
Min text har några stavfel som inte stör läsningen.
Min text har inga stavfel.
Meningsbyggnad
I mina meningar är orden ofta i fel ordning som stör läsningen.
I mina meningar har oftast orden i rätt ordning och det stör inte läsningen.
I mina meningar är orden i rätt ordning
Skiljetecken
Jag har inte alltid rätt skiljetecken och stor bokstav i början på meningar och namn.
Jag har oftast rätt skiljetecken och stor bokstav i början på meningar och namn.
Jag har alltid rätt skiljetecken och stor bokstav i början på meningar och namn.
Styckeindelning
Min text är skriven i ett stycke.
Min text till viss del indelad i stycken när något nytt kommer i texten.
Min text är indelad i stycken när något nytt kommer i texten.