👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2020-10-28 12:15 i Olandsskolan Östhammar
Arbetsområdet utgår från en kort PPT om kartor samt en Denverövning med bedömningsmatris
Grundskola 8 – 9 Geografi
Att använda sig av kartor - i gammal pappersform som digitalt - är en viktig förmåga inom geografiämnet. I detta ämnesområde kommer du få utveckla dina kunskaper om kartor och träna på denna förmåga i form av en Denverövning.

Innehåll

Vad handlar arbetsområdet om?

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Hur kommer vi att arbeta?

Genomgång kring kartkunskap.
Övning - att använda Atlas för att hitta information
Denverövning: Enskild skriftlig kunskapskontroll.

Föreläsningar & material:

PPT om kartkunskap

Övningsuppgift - att använda ett Atlas

Instruktion till enskild inlämningsuppgift - Denverövning

Vad ska du kunna?

 

Olika aspekter i Denveruppgiften:

Naturgeografiska: Geografisk position, Vegetation, Fauna, klimat, naturresurser, topografi (höjdskillnader). 

Kulturgeografiska: Demografi, produktion, språk, religion, infrastruktur, levnadsstandard. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Kartkunskap och Denver

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Ny nivå
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Beskrivning av landet/området
 • Ge  E 9
Ger inte tillräckligt med exempel på hur landskapet ser ut i landet utifrån kartor/satellitbilder
Ger få exempel på hur landskapet ser ut i landet utifrån ett fåtal perspektiv *Låg grad av konkretisering/detaljrikedom
Ger ett flertal exempel på hur landskapet ser ut i landet utifrån ett flertal perspektiv. *Hög grad av konkretisering/detaljrikedom i exempel.
Ger många exempel på hur landskapet ser ut i landet utifrån många perspektiv *Mycket hög grad av konkretisering/detaljerrikedom i exempel.
Resonerar om orsaker och konsekvenser
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
För inga resonemang om varför landskapet ser ut som det gör och vilka konsekvenser det får för människa och natur
Ger enkla resonemang om varför landskapet ser ut som det gör Använder ett fåtal perspektiv i sina orsaks– eller konsekvensbeskrivningar
Ger utvecklade resonemang om varför landskapet ser ut som det gör Använder olika perspektiv i sina orsaks– eller konsekvensbeskrivningar
Ger välutvecklade resonemang om varför landskapet ser ut som det gör Använder många perspektiv i sina orsaks– eller konsekvensbeskrivningar
Källors trovärdighet och relevans
 • Ge  E 9
För inget resonemang om källornas trovärdighet eller relevans
För ett enkelt källkritiskt resonemang från något källkritiskt perspektiv (Trovärdighet eller relevans)
För ett utvecklat källkritiskt resonemang från några olika källkritiska perspektiv (Trovärdighet och relevans)
För ett välutvecklat källkritiskt resonemang från några olika källkritiska perspektiv (Trovärdighet och relevans)
Namngeografi
 • Ge  E 9
Saknar grundläggande kunskaper om världens namngeografi.
Kan namnge grundläggande namn på platser på jorden.
Har goda namngeografikunskaper.
Har mycket goda kunskaper på jordens namngeografi.