Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider Förskoleklass

Skapad 2020-10-28 12:37 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Planering på vårt arbete kring årstider, naturen och växters livcykel.
Grundskola F – 1 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer under läsåret 20/21 i Johannesbäckskolans förskoleklass att jobba med årstidsväxlingar i naturen, växter och djurs livscykler samt anpassningar till olika årstider.

Innehåll

.

Du kommer få träna din förmåga att:

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra dig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Vad?

 • Få höra om typiska tecken för viss årstid.
 • Få höra om  några djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna.
 • Få se vad ett årstidshjul är och vilka årstider vi har
 • Känna till vilken årstid du själv fyller år i

Hur?

 • Vi pratar om jorden och hur dess rörelse runt solen gör att vi får olika årstider
 • Vi samtalar om årstider utifrån vårt årstidshjul
 • Vi skapar ett diagram som visar i vilken årstid och månad vi fyller år i
 • Vi ritar grattis-kort till varandra med bilder som speglar miljön under årstiden barnet fyller år
 • Vi går ut i naturen och följa årstidsväxlingar och samla tecken för alla årstider
 • Vi tar med de tecken vi hittat i naturen och använda i vårt skapande arbete
 • Vi gör tillsammans en "årstidsvägg" som speglar den aktuella årstiden
 • Vi läser och samtalar om djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna
 • Vi ser filmer som visar hur växters och vissa djurs livscykler kan se ut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: