Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rågsved Åk 3 SO: Natur och miljö

Skapad 2020-10-28 12:49 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
SO År 3

Innehåll

 

Vad:

 

Att leva i närområdet :natur och miljö (mark, vatten och klimat).

 

Varför: Kopplingar till syftesdelen i Lgr11

Att utveckla en förståelse för olika begrepps innebörd och att miljön på jorden är sårbar och föränderlig.

Att visa hur vi kan bidra till och att ta vårt ansvar genom att arbeta för en hållbar utveckling.

 

Hur: Hur ska vi arbeta med arbetsområdet, hur kommer undervisningen att se ut?

 

·         Gruppdiskussion och text ur Grundboken s 42-45.

 

·         Dokumentation: Arbetsbok 1: Människan och naturen s 22, Massor av sopor s 23.

      Boken om SO: LH s. 64-67

 

·         Film (reningsverk) sli.se

 Film (sophantering)ur.se (välkommen till staden: om sopor)

 

När: Tidsperiod för arbetsområdet

Tema arbete under 2-3 veckor.

 

Språkfokus: Centrala ord och begrepp. Eventuell textgenre 

       Hållbar utveckling

      Sophantering (Grundbok och arbetsbok)

 

·         Reningsverk (film)

Vattnets kretslopp, avloppsvatten (film).

 

Vad bedömer vi: Hur ska eleverna redovisa sina kunskaper? Konkretisering av kunskapskraven i Lgr11

LH s. 165 (Kan du?) Bedömningsunderlag, 175 (Människan och naturen) utvärderingsunderlag.

Hur kan eleverna visa sitt kunnande?

Delta på diskussioner aktivt.

 Vilka är de långsiktiga målen?

Eleven får förståelse för att människan och naturen påverkas av utsläpp.

Eleverna känner till att individen har en skyldighet och ett ansvar för ett hållbart samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: