Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pizzaprojektet Förskoleklass

Skapad 2020-10-28 13:05 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Ett temaarbete som syftar till att vi ska göra vår egen pizzeria i klassen. eleverna är med i hela projektet genom att göra pizzor, resturang och att bjuda in kunder.
Grundskola F Svenska NO (år 1-3) Teknik Biologi Matematik SO (år 1-3)
Vi kommer under några veckors temaarbete i Johannesbäckskolans förskoleklass jobba med pizzor och skapa vår egen pizzeria.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 •  Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 •  Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Vad?

 • Använda egna idéer skapande för att göra din egen pizza 
 • Känna till vad ett recept är
 • Kunna använda text och bild för att göra reklam för pizzerian
 • Utveckla ett kritiskt tänkande till digitala medier och reklam
 • Kunna använda matematiska resonemang för att kunna sälja pizzor efter olika prissättning
 • Kunna göra en egen presentation om arbetet med hjälp av iPads

Hur?

 • Vi pratar om vad en pizza är, varifrån pizzorna kommer och vad det finns för olika slags pizzor.
 • Vi gör egna skisser av vår egen pizza
 • Vi läser recept tillsammans
 • Vi skapar vår egna pizzabotten med hjälp av pappersmassabotten
 • Vi samarbetar för att göra olika pålägg till pizzan
 • Vi bygger upp en pizzeria i klassrummet
 • Vi pratar om entreprenörskap och vad som är viktigt att tänka på vid prissättning
 • Vi gör reklamblad som vi kan sätta upp föra att locka gäster.
 • Vi säljer pizzor till andra barn i vår pizzeria
 • Vi dokumenterar vårt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: