👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rågsved Åk 1 - NO - vatten

Skapad 2020-10-28 13:08 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vatten åk 1

Innehåll

 

Vad: vatten

 

Varför: se nedan

 

Hur:

Boken om NO 1-3, s.28-33 Vattnets faser, 42-43 Vattnet hemma i kranen

Boken om NO 1-3, Arbetsbok 1, s 18-21 Vattnets faser, s 22-23, s 26-27 Vattnet hemma i kranen

Försök med NO 1-3, s. 38-39 isägget, s 40-41 smälta is och koka vatten i en kastrull s 42-43 vattnets kretslopp, s 168 dramatisera

Filmer www.hanper.se sortera pasta, sortera skor, sortera i burk, sortera i burk 2

Nyfiken på naturvetenskap s. 10-11 Allt är eld, luft, vatten och jord, s 12-13 Experimentens tid

                               

När: Ca 6 veckor

 

Språkfokus:

hav, isberg, moln, älvar, vattenfall, former, stelnat, frusit, hagel, ytspänning, egenskaper, ånga, fast form, smälter, flytande form, gasform, imma, kondens, bubblor, kretslopp 

 

Vad bedömer vi:

Eleven kan rita ett kretslopp och kan några berätta om det med hjälp av några begrepp.

Eleven vet att vattnet kan vara i olika faser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Rågsved Åk 1 - NO - vatten

Vatten

Nivå 1
Du kan ge exempel på vart vatten finns. Både i naturen och i hemmet.
Du ger exempel på vad som är typiskt för vatten.
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
Du kan ge ett exempel på vatten i fast-, flytande- och gasform.
Du kan berätta hur vattnet kan byta form. T.ex. Hur flytande vatten kan bli is i fast form.
Du kan visa vattnets kretslopp och med enkla meningar berätta vad som händer.
Du kan ge exempel på när vi människor använder vatten.
Du kan berätta vad som får spolas ner i toaletten samt vart det tar vägen.
Du kan berätta var vattnet hemma kommer ifrån.