👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skederids fritidshem: Natur och samhälle

Skapad 2020-10-28 13:17 i Skederids skola Norrtälje
Väcka nyfikenheten hos eleverna när de vistas i naturen.
Grundskola F – 6 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3) Idrott och hälsa
Väcka nyfikenheten hos eleverna om byggande och konstruktion. Barnens rättigheter enligt Barnkonventionen. Normer och regler i elevernas vardag. Matematik. Orientera sig i närmiljön.

Innehåll

Tidsperiod: Nov-20 - Maj-21

Plats: I olika miljöer; idrottssalen, skogen, skolgården och fritidslokalen.

 

Centralt innehåll:

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle. Hur företeelser och samband kan beskrivas      t ex med ord och bilder

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Normer och regler i elevernas vardag t ex lekar och spel och varför regler kan behövas

Barnets rättigheter i enlighet med Barnkonventionen

 

Syfte

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Träna på regler i olika sammanhang och konstellationer

Att förstå människors lika värde

Barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen

 

Förmågor som eleverna tränar på:

 

 • Teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 • Att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen    
 • Matematiska begrepp som geometri, längd, höjd, omfång och materialåtgång
 • Upprätta och följa regler
 • Ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter

 

Hur vet vi att vi når målen:

Genom utvärdering direkt efter aktiviteten med eleverna. Tumme upp, ner och lagom så får vi reda på vad eleverna tycker om aktiviteten. De vuxna som planerat och genomfört aktiviteterna fyller i en utvärdering som vi går igenom vid vårt arbetslagsmöte en gång i veckan. Frippen utvärderas i  Forms vid terminens slut.

Utvärdering av all verksamhet under terminen sker vid fritidsråd i maj.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -