Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Elevens egna val

Skapad 2020-10-28 14:00 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 2 – 6
Det egna valet av aktiviter - ansvar och förståelse

Innehåll

Syfte/mål: 

Utveckla samspelet i gruppen, gruppdynamik

Se sin egna roll i leken, visa hänsyn och lyssna på andra

Att ta ett eget ansvar för val av aktivitet samt att efteråt plocka undan efter sig. 

Förståelse: 

Att förstå sin egna roll i samspelet med gruppen

Att förstå  vikten av att ta ansvar

 

Aktiviteter

Lärmiljö

Bygglekar, t.ex lego

Leklådor/lekmaterial

Spel

Skapande  av olika material, t.ex lera, garn

Vila/rekreation

Ett anpassat utbud av material 

Anpassade lokaler/utrymmen för t.ex       
bygg,            
vila och rekreation (lugnt rum),  
skapande,        
fri 
lek

 

  

 

 

 

 

 

Utvärdering

Utvärderings - metod

Dokumentation

Gruppdynamik och ansvarstagande

Observationer med frågeställningar

Intervjuer/

utvärderingar

Resultat från observationer, intervjuer och utvärderingar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: