👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-10-28 14:16 i Sörgårdsskolans förskola Östersund
Förskola
Vi på Bakgården använder Babblarna i samlingar och i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Nuläge:

Barngruppen är i åldern 1-3 år.

Vi har valt att arbeta med Babblarna för att i första hand stimulera och utveckla barns språkinlärning på ett roligt och inspirerande sätt. 

Mål:
Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, sång, och rörelse .

Syfte:

Vi tycker att det är ett bra pedagogiskt material och vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt och roligt.

 

Genomförande:
Vi använder oss bl.a av Språkväskor på samlingarna.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18