Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildskapande på förskolan

Skapad 2020-10-28 14:44 i Kastanjen Haninge
Förskola
Genom estetiska uttrycksformerna utvecklar människor en sinnlig intelligens (Rasmusson och Erberth, 2016). Bild är lustfyllt lärande där barn lär sig med sinnen. Barns kreativitet ökar och det kommer förmågan till logiskt tänkande. Tillgång till olika sorters material inom bildskapande som t.ex. olika typer av papper, pennor, penslar, kritor, lera, m.m kan hjälpa barnen att vara kreativa och komma med egna idée. Estetiska uttrycksformer kan även användas som redskap i en läroprocess med annat lärande som mål som t.ex. matematik, språk, natur, bygg och konstruktion m.m. "Att koppla ihop till exempel musik och matematik, drama och natur, bild och språk är enkla sätt att få in estetiska lärprocesser på fler fronter (Burman, 2014).

Innehåll

Varför ?

Syftet med bildskapande arbete:

Flera teoretiker anser att barns bildskapande har stor betydelse för deras utveckling. Alla barn kan rita och måla och det bidrar till barns utveckling och lärande, exempelvis hur ett barn lär sig att koppla gräs till den gröna färgen. Färg är ett centralt redskap för bildskapande och genom färgerna kan barn på ett nyanserat sätt uttrycka känslor, upplevelser och bearbeta händelser och tankar de har.

Några fördelar med bildskapande verksamhet är bland annat:

-att det stödjer barns personliga utveckling,

-är identitetsstärkande,

-ger språkträning,

-motorisk övning och att de får öva koordinationen,

- iakttagelseförmågan och koncentrationen på ett lustfyllt sätt.

Den pedagogiska teoretikern Vygotskij påpekar att barn i det här stadiet inte direkt tecknar, utan att det är själva gesten eller rörelsen som är av betydelse och att barnet så småningom lär sig att använda bild på ett mer självständigt sätt (Vygotskij, 1995).

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: