Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1

Skapad 2020-10-28 15:01 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Det här kommer vi göra på idrottslektionerna under åk. 1.

Innehåll

Rörelse

Grovmotoriska grundformer:

Redskapsbanor, motorikbanor. Lekar där de får springa och öva på rumsuppfattning samt kroppsuppfattning. Bollövningar t.ex. dribbla mellan konor, kasta och fånga, passa kompis. Enkla lekar t.ex. kullekar och dess regler, samarbetslekar och dess regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik: Härma enklare rörelser i takt till musik, danslek t.ex. dansstopp.  

 

Hälsa och livsstil

Diskussioner i stor grupp samt mindre grupp om hur t.ex. lekarna kändes, vad som var svårt, läskigt, roligt, om man blev trött. Detta både inomhus och utomhus. Läraren informerar om uppvärmning och säkerhet kring lekar, spel och övningar.

 

Friluftsliv och utevistelse 

Baskunskaper kring kartans uppbyggnad.  

Salsorientering. Passa kartan. Sportident. 

Vår och sommar. Utomhuslekar på närliggande grönområden, natur t.ex. skogsdungen vid vattentornet.  

Anpassa klädsel efter väderförhållanden. 

Vinter. Skridskor och lekar samt övningar på Stordammen.  

Allemansrättens grunder. 

Baskunskaper 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: