Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temat: Arnes stora läskiga tänder

Skapad 2020-10-28 15:28 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Genom boken "Arnes stora läskiga tänder" kommer vi att arbeta med hälsa och välbefinnande, känslor, språk och naturvetenskap.

Innehåll

 

 

Vad? Vad kommer det handla om? (Tema/projektområde)

Genom om Arnes stora läskiga tänder kommer vi att arbeta med hälsa, kost, välbefinnande, känslor, språk, grön flagg och naturvetenskap. 

Hur? (Arbetssätt/metod)

Genom barnens olika reflektioner med boksamtal om "Arnes stora läskiga tänder" har det upptäckt tänderna, känslor, värdegrund, djur och naturvetenskap. Utifrån barnens intresse utvecklas planeringen av temat och personal genomför undervisningen med hjälp av barnens tankar samt idéer. 

Aktiviteter:

 • Fotografera tänderna.
 • Använda begrepp mun, tunga, tänder, karies, plack.  
 • Skapa egna tänder med hjälp av estetiska uttrycksformer med barnen.
 • Få kunskap om kost och hur viktigt det är att äta rätt. 
 • Prata om känslor och ha boksamtal.
 • Värdegrund aktiviteter till exempel hur man är en bra kompis. 
 • Lära sig fakta om djur och skillnaden mellan dem. 
 • Samtala och medforska tillsammans om skillnaden mellan skog och djungel
 • Var i kartan finns djungel i världen?
 • Grönflagg, plocka skräp. 

 

Varför?

Utveckla sin förmåga att bli medvetna och upptäcka om sin mun, tänder, mat, hälsa samt få uppleva hur man borstar tänderna.

Område: Kroppen- Munnen

Läroplansmål. Varför? (Koppling/förankring och i styrdokument)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • -utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • -utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

-Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. 

-Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Smarta/Konkreta mål. (Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha utvecklat/lärt sig)

Utvecklar sin förmåga att bli medvetna om sina munnar, tungan och sina tänder, vad de används till och få begrepp/ord samt upplevelser av dessa.

Utveckla sin förmåga om att upptäcka hälsa och välbefinnande, känslor, språk och naturvetenskap om till exempel djur. 

Detta sker när barnen:

 • Uppmärksammar munnen, tungan och tänder genom att vi har läst boken "Arnes stora läskiga tänder".
 • När barnen upptäcker djuren, känslor samt naturvetenskap.

När?

Under spontana och planerade aktiviteter under höst terminen 2020. 

Vem?

Barn i ålder 1-5år.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: