Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Vallhamra förskola 20-21

Skapad 2020-10-28 15:34 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan

Innehåll

Var är vi?

Vart ska vi?

Läroplansmål 1

2.1 Normer och värden

 

Läroplansmål 2

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

 

Läroplansmål 3

2.3 Barns delaktighet och inflytande

 

Fokusmål

 

 

Vår likabehandlingsvision

När barnen lämnar förskolan ska de ha med sig de grundläggande förutsättningarna för att vara goda empatiska människor. Övertygad om sin egen förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid och solidariskt stå upp för de utsatta i samhället.

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket, 2018, s. 5)".

Våra prioriterade mål

  • Barn som utmanar, lågaffektivt bemötande - en förskola för alla barn.
  • Professionalitet och uppdraget.

 Vår verksamhetsvision

Vår verksamhet ska bli sitt bästa jag. Gemensam värdegrund - leva som vi lär, där du som medarbetare, barn och vårdnadshavare har känslan av att bli sedda och bekräftade. Vi, du, jag och barnen ska våga vara oss själva, våga lyckas och misslyckas. Bemötas med respekt och likvärdighet och känna att vi har meningsfulla dagar. Att alla går till förskolan med känslan av att idag gör jag skillnad!
Tillit, tillfredsställelse och känsla av sammanhang- KASAM

Förskolans vision

 

 

 

Hur gör vi?

 

Vem gör vad?

 

Hur blev det?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: