Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2020-10-28 15:42 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Jordens landområden har delats upp i sju världsdelar: Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. Det finns både likheter och skillnader vad gäller natur, klimat och hur människorna lever. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vad som är typiskt för varje världsdel, samt lära dig att jämföra olika världsdelar med varandra!

Innehåll

Tid: v.46-v.51

Syfte och mål

Du ska få mer kunskap om de olika världsdelarna genom att titta närmare på vad som är typiskt för varje världsdel när det kommer till t.ex. befolkning och klimat. Du kommer också att få träna på att jämföra likheter och skillnader mellan de olika världsdelarna.

Efter avslutat arbetsområde kommer du bland annat att kunna svara på:

 • Vilka är de sju världsdelarna och vad är typiskt för deras natur?

 • Vad är det för klimat, och vilka skillnader finns mellan olika områden?

 • Hur stor är befolkningen i världsdelen, vilka delar är tätbefolkade och vilka är glest befolkade? Varför?

 • Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut i några av världsdelarnas länder; vad arbetar man med och hur ser det till exempel ut vad gäller utsläpp av koldioxid?

Arbetsgång

Du kommer att:

 • bli tilldelad ett arbetshäfte med texter, frågor och andra uppgifter kopplade till arbetsområdet.

 • lyssna på Michaelas genomgångar och anteckna.

 • jobba i mindre grupp med olika typer av diskussionsfrågor.

 • titta på kortfilmer och genomföra quiz på Studi.se + Kahoot

 • (träna namngeografi på Seterra.se)

 

Kopplingar till läroplanen i geografi

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vila sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 

Bedömning

Vi kommer att ha prov på delområdet. Ditt betyg kommer att grundas på provresultatet SAMT dina insatser under lektionstid. Se matrisen nedan.

 

 

 

Matriser

Världsdelarna

E
C
A
Begreppsförmåga
Du kan använda dig av arbetsområdets begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig arbetsområdets begrepp på ett relativt välfungerande fungerande sätt.
Du kan använda dig av arbetsområdets begrepp på ett välfungerande sätt.

E
C
A
Kommunikativ förmåga
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om vad som är typiskt för världsdelarna samt gör enkla jämförelser dem emellan.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vad som är typiskt för världsdelarna samt gör utvecklade jämförelser dem emellan.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vad som är typiskt för världsdelarna samt gör välutvecklade jämförelser dem emellan.

E
C
A
Analysförmåga
Du har grundläggande kunskaper om vad som är typiskt för världsdelarna samt visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och klimatförändringar.
Du har goda kunskaper om vad som är typiskt för världsdelarna och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och klimatförändringar.
Du har mycket goda kunskaper om vad som är typiskt för världsdelarna och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och klimatförändringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: