Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätten att vara sig själv

Skapad 2020-10-28 15:55 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Samhällskunskap Religionskunskap
Alla har rätt att vara sig själv! Men hur gör man när man måste fungera tillsammans med andra och det blir konflikter? Hur fungerar det där med rättigheter och skyldigheter? Vi letar verktyg, diskuterar och tar hjälp av teorin.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Under en period kommer vi jobba med ett område som blandar religion och samhällskunskap.

Fokus kommer ligga på rättigheter/skyldigheter, moraliska frågor, fördomar, förståelse och samspel.

Hur ska vi göra?

Vi kommer att utgå från grundboken i Samhällskunskap och utifrån den göra avstickare. 

Vi kommer att läsa, lyssna, skriva, diskutera, fråga och bolla tankar och teorier. 

Vi kommer att arbeta med begreppskarta, diskutera och se på film.

Eleverna kommer vara indelade i fasta SO-grupper som de arbetar i under detta arbetsområde. 

Varför ska vi göra det?

Vi har dels behov av att diskutera dessa frågor, då vi behöver bli bättre på att tänka och göra: samspel, förståelse för andra mm.
Dels är detta en del i både samhällskunskap och religionsämnena.

Dessutom är det viktigt att reflektera över sin egen och andras identitet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: