Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Bokstavslandet/ Bokprojekt

Skapad 2020-10-28 17:09 i Montessori Friskola Gotland Fristående förskolor
Förskola
Diamanten: Livet i Bokstavslandet är UR:s tv-serie som vill aktivera flera sinnen i lärandet och ta fasta på faktorer som enligt den senaste forskningen underlättaren positiv läsutveckling. Pärlan: Bokprojekt- Ska vi läsa en bok? Vi uppmuntrar intresse för böcker och läsning tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Två temaingångar, samma syfte: Att stimulera barnens språkutveckling och lägga grunden för deras läs- och skrivförmåga

Bokstavslandet, mål:

 • upptäcka rimord- lyssna efter ord som låter lika i slutet

 • känna igen bokstäverna och deras ljud

 • utveckla språket och ordförrådet 

 • bli bekant med uttrycket gemen och versal, stor och liten bokstav

 • upptäcka sammansatta ord

 • skapa nyfikenhet och intresse genom att leka med språket

 • känna till olika sätt att kommunicera samt bokstävernas historia

Metod:

Lärarhandledning länk

Filmklipp: Livet i Bokstavslandet 16 avsnitt

Appar: Bornholmslek ( koppla ljud till bild, lyssna efter första bokstaven, rim) , skrivguiden

Musik: Alfabetssången, Majas alfabetssånger,

Rörelse: Göra bokstäver med kroppen

Skapande:  Måla versaler, skapa siffror med lera

Lek:  Föremål som börjar på samma ljud, Vad ska bort,  Rimlek, Gissa vad jag tänker på, Vilken bokstav saknas,

Uteaktiviteter: Bygga bokstäver med ex. pinnar. Leta ord i omgivningen på ex skyltar

Montessorimateriel: sandpappersbokstäver, rörligt alfabet, 

Forsättning: Flerspråkighet, olika sätt att kommunicera ex tecken, punktskrift, musik, bild, foto, 

 

 

Bokprojektet- Ska vi läsa en bok?:

Metod: 


Litteratur: Introducera nya boktitlar för barnen. De äldsta barnen besöker skolans bibliotek.


Drama: Flanosagor


Digitala verktyg: Använda appen Polyglutt för att göra böckerna tillgängliga digitalt.   

 Använda appen för att projicera bilderna på väggen.


Skapande: aktivitet för att introducera bokstäver.


Musik: Bokstavssånger


Filmklipp: Fem myror är fler än fyra elefanterKopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: