Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-10-28 18:13 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Geografi
Dags för Europa! Nu skall du få ta reda på olika fakta och sedan jämföra ett par länder i Europa och berätta om dessa länders vegetation och klimat, handel och näringsliv, befolkning, kultur utmaningar etc. Detta skall du få presentera i en muntlig redovisning!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De mål som vi skall arbeta är kopplade till de syften och centrala innehåll som är sammanfattat för dig nedan.

I de här området skall du konkret få lära dig om Europa. Hur är Europas befolkning fördelad och varför ser det lite olika ut på kontinenten. Du skall lära dig resonera och förklara samt dra slutsatser om vad som odlas och tillverkas på olika håll i Europa och vad handeln betyder för ekonomin. Givetvis skall du även skaffa dig kunskap om viktiga begrepp på området och lära dig namn och läge på Europas viktigaste länder, vatten, städer, berg och hav.

Vi skall träna i detta område är att kunna ta fram relevant information om dina länder och utifrån denna information kunna:

 • jämföra,
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv,
 • se samband,
 • dra slutsatser  

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, både enskilt och i grupp, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och  samt möjlighet att visa hur långt du nått i din kunskapsutveckling genom din presentation av ert arbete samt ett avslutande prov på Europas namngeografi. 


Jag bedömer din förmåga att i ditt arbete kunna: 

 • jämföra, 
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv, 
 • se samband och dra slutsatser

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem samt till övergripande del ditt eget arbete.

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde även i svenskan ha boken Fröken Europa som högläsningsbok. Vi kommer att arbeta med den genom att var och en av er kommer att få göra en "resa" i något av europas länder. Du kommer att få hålla ett tal om det landet som du gjort din resa i...

Du ska kunna jämföra och berätta om ländernas:

 • Styrelseskick
 • Religion
 • Klimat och väder
 • Vegetation (växtlighet/odling)
 • Handel och näringsliv (industri, turism, jordbruk osv)
 • Befolkning och befolkningsutveckling
 • Natur - och kulturlandskapet 
 • Ländernas viktigaste kännetecken
 • Ländernas största städer, berg, floder, sjöar etc (karta)

Viktigt att du arbetar aktivt på lektionerna då även detta ligger som grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: