Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande (narrativ) text åk 4

Skapad 2020-10-29 06:09 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Berättande Text
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska nu få arbeta med den narrativa genren som handlar om berättande texter. Den berättande textens syfte är att roa och förmedla kunskap. I en berättande text finns en tydlig inledning, handling och ett avslut. I en berättande text finns även gestaltande person- och miljöbeskrivningar. Där finns också händelser som utvecklar berättelsen t ex genom ledtrådar. Du kommer under resterande hösttermin att få skriva en spännande berättande text.

Innehåll

Struktur - En berättande text innehåller:

 • Rubrik
 • Inledning (Vem? Var? När? Vad? Varför?)
 • Komplikation/Problem
 • Händelser i kronologisk ordning (Vad? Hur? Med vem/med vad? Varför?)
 • Upplösning
 • Avslutning

Språkliga drag - En berättande text innehåller:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person (jag eller han/hon)
 • Person- och miljöbeskrivningar (sinnena)
 • Beskrivande verb och målande adjektiv
 • Dialoger
 • Styckeindelningar
 • Uttrycksfullt och varierat språk (känslor)
 • Sambandsord (t.ex. och, men, därför att...)
 • Tidsord (t.ex. först, sedan, plötsligt, till slut ...) 

 

Mål:

Du ska förstå och använda dig av strukturen på en berättande text och dess språkliga drag. 

 

Arbetsgång:

Vi börjar med att gå igenom och resonera om vad dramaturgi är. Vi går igenom och arbetar med hur man skriver och använder person- och miljöbeskrivningar, styckeindelningar, olika skiljetecken samt hur man skriver dialoger.

Du kommer sedan enskilt eller i par att få skriva en roman med flera kapitel. Du får till varje kapitel möjlighet att planera din text och tänka till om handlingen med hjälp av en stödstruktur/checklista

Du kommer kontinuerligt att stoppa ditt skrivande och genomföra kamratbedömningar av kamraters texter. Samt förbättra din egen text med hjälp av andra kamraters bedömningar av din text.

Du kommer att avsluta din roman genom att genomföra en självbedömning av din text. Och då ställa dig och svara på vissa frågor om din texts kvalité.

 

Bedömning och redovisning:

Ni kommer att få publicera en egen berättande text.

Dina arbetsinsatser kommer att bedömas under arbetets gång.

Kvalitéerna på din roman kommer att bedömas i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Narrativ text åk 4-6

Det här är en matris för narrativ text. Genom att då och då titta på den när du skriver din berättelse kan du få stöd i hur du kan utveckla ditt skrivande. Under skrivandet kommer du dessutom att få respons av mig och klasskamrater. Du kommer också att ge andra respons på deras texter, då ska du titta i den här matrisen, så du ser vad de behöver utveckla. Narrativ text
På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och struktur
I stort sett begripligt innehåll. Ansats till röd tråd med början, mitten, slut.
Begripligt innehåll. Har en enkel röd tråd med början, mitten, slut.
Tydligt och utvecklat innehåll. En tydlig röd tråd med början, mitten och slut.
Tydligt och välutvecklat innehåll. En tydlig röd tråd med början, mitten och slut.
Styckeindelning och rubrik.
Styckeindelning saknas/görs ej korrekt. Din text saknar rubrik.
Styckeindelning görs korrekt och finns på ett ställe. Din text har en rubrik.
Styckeindelning görs korrekt och finns på ett fåtal ställen. Din text har en rubrik.
Styckeindelning görs på ett korrekt sätt och finns på flera ställen i texten. Din text har en rubrik.
Varierat ordval
Har en viss variation i ordval.
Använder ett enkelt och till viss del varierat ordval.
Använder ett varierat ordval.
Använder ett varierat ordval som höjer textens kvalitet.
Språk och skrivregler
Kan med en vuxens hjälp skriva en korrekt meningsbyggnad.
Använder en enkel meningsbyggnad som går att följa.
Skriver med en tydlig och utvecklad meningsbyggnad.
Skriver med en tydlig och mer avancerad meningsbyggnad.
Skiljetecken
Kan med en vuxens hjälp använda stor/ liten bokstav korrekt. Kan med hjälp använda skiljetecken korrekt.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder punkt och andra skiljetecken korrekt och med viss variation.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder skiljetecken korrekt och med variation. Direkt anföring delvis korrekt.
Använder stor/ liten bokstav med säkerhet. Använder skiljetecken korrekt och med variation. Direkt anföring samt indirekt används också korrekt.
Stavning
Kan med hjälp skriva en text där stavfel inte gör texten svår att förstå för läsaren.
Visar viss säkerhet för stavning.
Har ett fåtal stavfel som inte förstör förståelsen.
Få eller inga stavfel.
Tempus
Kan med en vuxens hjälp använda i stort sett samma tempus genom hela texten.
Använder i stort sett samma tempus genom hela texten.
Använder samma tempus genom hela texten.
Kan använda samma tempus genom en hel text, men även växla där det passar.
Beskrivningar och handling
Texten är inte kopplad till uppgiften.
Texten är delvis kopplad till uppgiften.
Texten är kopplad till uppgiften.
Texten är kopplad till uppgiften.
Du kan med hjälp skriva enkla miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och handling.
Du skriver enkla platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling.
Du skriver tydliga och utvecklade platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling. Du kan beskriva känslor, tankar, stämningar eller miljöer för läsaren.
Du skriver välutvecklade platsbeskrivningar, personbeskrivningar och handling. Du kan beskriva känslor, tankar, stämningar eller miljöer för läsaren genom att använda språkliga grepp som t ex omskrivningar/liknelser.
Ge respons
Ge förslag och exempel på hur en klasskamrat kan utveckla och förbättra sin sin text.
Du kan med en vuxens hjälp ge enkel respons på texters innehåll.
Du kan ge enkel respons på texters innehåll.
Du kan ge utvecklad respons på texters innehåll.
Du kan ge välutvecklad respons på texters innehåll samt ge förslag på hur man skulle kunna skriva.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: