👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 "Tid, tabeller och diagram", kapitel 3

Skapad 2020-10-29 08:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om att läsa av och ange tid, dessutom också om att kunna läsa av och göra tabeller och olika typer av diagram. Vi kommer också att träna mer på några olika lägesmått.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • läsa av och ange tid, både analogt och digitalt
 • räkna ut tidsskillnader
 • hur sambanden mellan olika enheter för tid, t.ex. 1 år=12 mån=365 dygn, 1h=60 min=60 s
 • att avläsa tabeller och olika typer av diagram
 • att göra egna tabeller och diagram
 • känna till och räkna ut olika lägesmått (typvärde, medelvärde och median) 

Arbetssätt och undervisning

 • genomgång 
 • gemensamma diskussioner, EPA (enskilt-par-grupp)
 • gemensamt arbete med uppgifter
 • enskilt arbete
 • arbete på nomp.se

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner, hur du har löst dina matematikuppgifter på nomp
 • hur du löser och redovisar problem
 • gemensamma diskussioner

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v.45-48, se planering på google classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6