👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blomman - "jag och vi tillsammans"

Skapad 2020-10-29 08:13 i 093251 Förskolan Kastanjebacken Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema:"Jag och vi tillsammans"

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

Syfte: (bakgrund och varför)

 

Höstterminen innebär en helt ny grupp med varierande ålder. Blomman består nu av många nya barn där barnen inte känner varandra. Barnen och pedagogerna behöver skapa och bygga hållbara relationer. Vi vill försöka stärka "vi-känslan" och känsla av samhörighet bland barnen på avdelningen. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet genom olika småprojekt och undervisningstillfällen.

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler." (Läroplansmål) 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

- Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar om sig själva och "jaget".

- Vi introducerar och leker gruppstärkandelekar tillsammans.

- Vi arbetar med barnets namn och bokstäver.

 

Exempel på litteratur:

- "Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen" av Linda Palm (2014)

- "Alla barnens roligaste lekar" av Måns Gahrton & Johan Unenge  (2004)

- "Lek istället för bråk" av Lisa Mannberg (2019)

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

- Mindre projektgrupper, inga fasta grupper för att barnen ska lära känna olika barn.

- Vi ser till att barnen får möjlighet att göra alla moment.

- Introducera en lek i veckan.

- Avdelningshjältar, två per vecka. Tar ansvar för bland annat duka, samling, hjälpa till extra, pappersåtervinning.

 

Exempel på lekakiviteter vi erbjuder:

-          Pomperipossa, Vem är det som knackar?, Hundens ben, Gubben i lådan.

-          Bollekar, samarbetsövningar.

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

 

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

 

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

 

4. Finns det något som vi kan utveckla?

 

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18