Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara relationer

Skapad 2020-10-29 08:17 i 224641 Förskolan Fiberpennan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barngruppen samt samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.

Innehåll

Varför har vi valt detta område.

För att ge barnen möjligheter att vidareutveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Vi vill uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Barngruppen samt samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.

 

Detta gör vi genom att:

 •  Uppmärksamma och påtala positiva handlingar mellan barnen
 •  Arbeta med stop-handen för att tydliggöra och stötta barnen i att sätta gränser för varandra
 • Arbeta med grupplekar
 •  Arbeta med barnen i mindre grupper för att underlätta arbetet med att förebygga och förekomma konflikter och lyfta samarbete och samspel mellan barnen.

 

För vem gäller planen

Planen gäller för hela barngruppen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: