👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media, källkritik och nätetik

Skapad 2020-10-29 08:33 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Samhällskunskap
Har du koll på hur mycket tid du lägger på olika medier? Och spelar det någon roll? När ett land går från demokrati till diktatur börjar det ofta med att man inte får skriva vad man vill i olika medier. Varför är det så? Hur vet du vad som är sant och inte på nätet? Får man lägga upp vilka bilder som helst? Hur kan du påverkas och hur kan du påverka andra genom texter och bilder? Allt det kommer vi att jobba med i det här arbetsområdet.

Innehåll


Planering för Media, källkritik och nätetik

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Att du ska lära dig hur du vet vad som är sant och falskt av allt du hör, ser och läser.

 

Att du ska lära dig hur du kan göra din röst hörd och påverka i samhället.

 

Läsa och analysera texter och bilder.


Söka information från olika källor och värdera dessa.

Granska olika källor och avgöra om de är sanna eller falska och förklara hur man kan avgöra det.

 

Resonera om fördelar och nackdelar med sociala medier och veta hur du agerar om du eller någon annan blir kränkt där.

 

Resonera om på vilka sätt och hur viktig medias roll är i en demokrati.

Titta på nyheter och analysera dem.

 

Titta på filmer, läsa texter och ha genomgångar.


Jobba med källkritiska övningar.


 

Genom:

En uppgift på medias roll i samhället som du kan göra antingen skriftligt eller muntligt.


Uppgifter där du granskar olika källor kritiskt.

 

https://docs.google.com/document/d/1BUJnB2mPlPKvjRaJkMn9mv8YBIGFgqiXtDjz8wHpGeo/edit

(Mer detaljerad planering för de olika lektionerna.)

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Demokrati
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.