👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-vecka

Skapad 2020-10-29 08:36 i Sockertoppens förskola Eslöv
Förskola
Under en vecka kommer vi arbeta intensivt med valda områden från barnkonventionen och dem globala målen. Alla avdelningar på förskolan kommer delta i arbetet.

Innehåll

Under en vecka arbetar vi intensivt med:

- Barnkonventionen 

- Globala målen

- Förskole områdets fadderbarn Loikido i Kenya

- Karaktären Berit berättar om FN, Loikido och valda fördjupningsområden

- Diskussioner, experiment och de estetiska uttrycksformerna används för att ge barnen en fördjupad förståelse. 

 

Med detta arbete vill vi få barnen att få en större förståelse för hur det kan se ut för barn i världen. Genom att utgå ifrån barnens tidigare kunskaper och erfarenheter skapar vi broar mot övriga barn i världen och deras situation i valda frågor. För att skapa en gemensam grund att utgå ifrån deltar alla avdelningar på förskolan. 

Ansvarspedagoger gör en planering och skapar förutsättningar för att veckan ska fungera. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18