👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2020-10-29 08:41 i Östra grundskolan Huddinge
Arbetsområde kopplat till prao: Förberedelse inför och arbete med att skriva ett reportage om en arbetsplats/ett yrke.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde lär du dig att skriva ett eget reportage om en arbetsplats och om en person som arbetar där. Uppgiften är kopplad till temat Arbetsliv i SO.

Innehåll

Planering

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Bli än bättre på att formulera dig i skrift, gällande såväl innehåll som struktur och språkliga normer (grammatik).

 

Träna på att anpassa språket till olika mottagare och syften.

 

Lära dig mer om ett visst yrke.

Strategier för att skriva texter för olika syften och mottagare.

 

Bearbetning, redigering och disposition av text.

 

Att samtala, ställa frågor och återge svar i skrift (intervjuteknik).

 

Informationsinhämtning, att citera och göra källhänvisningar....känna till vad ett reportage innehåller och hur det är uppbyggt.

 

...skriva ett eget reportage.

 

...genomföra en intervju på ett framgångsrikt sätt.
Läsa olika reportage för att träna läsförståelse samt analysera deras innehåll och struktur.

 

Förbereda eget skrivande genom informationssökning om arbetsplatsen/företaget samt skriva lämpliga frågor.

 

Intervjua någon i ett yrke du väljer.

 

Skriva ett eget reportage om det yrket.

Inlämning av skriftlig uppgift: Ett reportage!

 

Läsförståelser av reportage.https://docs.google.com/document/d/1ILItexKMaIJsDbpXs31MA8dPqfHE6fu83Gj2BBA1oOo/edit

(Lektionsplanering för arbetsområdet)

 

Uppgifter

  • Skriva reportage - stödmall

Matriser

Sv SvA
Skriva reportage

Uppnår ej
E
C
A
Skrivande
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
I ditt reportage uppvisar du viss språklig variation, enkel textbindning och att du i huvudsak kan anpassa dig till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I ditt reportage uppvisar du relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och att du relativt väl kan anpassa dig till texttypen, språkliga normer och strukturer.
I ditt reportage uppvisar du god språklig variation, välutvecklad textbindning och att du väl kan anpassa dig till texttypen, språkliga normer och strukturer.
Sammanställning av information
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Den sakliga informationen (faktan) i reportaget är enkelt beskriven och förklarad, språket är enkelt och du citerar och källhänvisar på ett huvudsak fungerande sätt.
Den sakliga informationen (faktan) i reportaget är utvecklat beskriven och förklarad, språket är utvecklat och du citerar och källhänvisar på ett relativt väl fungerande sätt.
Den sakliga informationen (faktan) i reportaget är välutvecklat beskriven och förklarad, språket är välutvecklat och du citerar och källhänvisar på ett väl fungerande sätt.
Läsförståelse
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till ex. orsakssamband i texten uppvisar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till ex. orsakssamband i texten uppvisar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till ex. orsakssamband i texten uppvisar du mycket god läsförståelse.