Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen i fokus

Skapad 2020-10-29 09:31 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Varför och hur sker olika naturfenomen och hur påverkar vi och naturen varandra? Det ska vi försöka ta reda på!

Innehåll

Område, läroplansmål: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Varför har ni valt detta område? 

Vi ser att barnen visar ett stort intresse för naturen och naturkunskap. Vi vill ge de mer förståelse för olika naturfenomen, reflektera över vad naturen kan erbjuda och hur de val vi gör kan påverka den.

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller för hela gruppen som delas in i mindre grupper och anpassas efter barnens förmågor.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

 • - Vi vill att barnen ska få kunskap om hur deras levnadsvillkor påverkar miljön.
 • - Ökad ansvarskänsla, ökad empatiförmåga, delaktighet och demokrati.
 • - Genom digitala verktyg, böcker samt samtal öka barnens medvetenhet och kunskap.
 • - Ta vara på naturens resurser. Skapa och leka med okodat material.
 • - Utveckla barnens fantasiförmåga.
 • - Kunskap om växter och djur och hur de samspelar med varandra.
 • - Årstidernas växlingar, väderfenomen och deras påverkan på naturen.
 • - Vi vill att barnen reflekterar över hållbar utveckling och vad det innebär.

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

- Vi anpassar undervisningen efter barnen individuella förmågor.

- Vi pedagoger är lyhörda och inlyssnande och styrs av barnens tankar och intressen.

- Undervisningen kommer att ske både inomhus och utomhus.

- Projektarbete planeras in minst en gång i veckan men kommer genomsyra den dagliga verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: