Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALA - i grupp

Skapad 2020-10-29 09:08 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 7 Svenska
Du kommer få träna på att muntligt presentera en text om en ”känd” människa och dina egna synpunkter på textens innehåll. Varför anses denna människa ”viktig”? Vad ville hen förändra? Vilka frågor ägnade hen sig åt? Exakt vad du ska prata om bestämmer du själv men texten får du av mig. Men viktigast av allt: Hur talar man så att andra hör?

Innehåll

TALA!

LPP svenska 8C ht 2020 v.36 - 39

 

I läroplanen står det att ”undervisningen [i svenska] ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.” Nu är det dags att fokusera på att göra detta muntligt! Och det tycker jag passar bra i dessa tider.

 

Du kommer få träna på att muntligt presentera en text om en ”känd” människa och dina egna synpunkter på textens innehåll. Varför anses denna människa ”viktig”? Vad ville hen förändra? Vilka frågor ägnade hen sig åt? Exakt vad du ska prata om bestämmer du själv men texten får du av mig. Du ska även leda en diskussion i en liten grupp om din text eller ämnet den tar upp. Glöm inte att delta aktivt i de diskussioner som dina gruppkompisar håller i.

Ditt arbete kommer att bedömas när det gäller din förmåga att:

  •         förbereda och leda en gruppdiskussion
  •         diskutera och argumentera för de åsikter som din text tar upp
  •         aktivt delta i de diskussioner som leds av övriga medlemmar i din grupp
  •         bedöma en av medlemmarna i gruppen enligt en mall som du får av Lotta

 

 

TALA! Förberedelser.

MOMENT

GÖR!

TIPS

TID

Förbered din presentation

Ÿ        Ta emot en text. Läs den!

 

Förbered:

Ÿ        en sammanfattning av texten, ca 4 meningar

 

Ÿ        egna synpunkter på texten

t.ex. Vad tycker du om innehållet? Varför tycker du så? Håller du med? Håller du inte med?

 

Ÿ        hitta på en diskussionsfråga med texten/textens ämne som grund

 

Ÿ        egna åsikter/tankar om det som ska diskuteras

 

Läsförståelse:

1. stanna efter varje stycke & försök sammanfatta vad detta handlade om

2. slå upp alla ord du inte förstår & skriv ordlista i kanten på pappret

3. stoppa dig själv om du inte förstår & våga fråga andra

 

2 lektioner

 

 

 

TALA! Genomförande. Deltagare.

MOMENT

GÖR!

TIPS

TID

Delta i diskussioner

Ÿ        Framför egna åsikter

 

Ÿ        Ge gärna exempel på det du tycker/berättar/påstår

 

Ÿ        Jämför med egna upplevelser och tankar

 

Ÿ        Ställ frågor & följdfrågor till de andra

 

Ÿ        Formulera argument

 

Ÿ        Bemöt argument

 

20 min

 

TALA! Genomförande. Presentatör.

MOMENT

GÖR!

TIPS

TID

Presentera

Ÿ        Sammanfatta texten

 

Ÿ        Berätta om dina egna synpunkter på texten/temat

 

Ÿ        Presentera diskussionsfrågan

 

 

3 minuter

Leda en diskussion

Ÿ        Inled med en egen åsikt

 

Ÿ        Ge ordet till någon annan

 

Ÿ        Delta själv i diskussionen

 

Ÿ        Se till att alla kommer till tals

 

Ÿ        Se till att tiden hålls!

 

Ÿ        Avsluta diskussionen genom att kort sammanfatta vad

              som har sagts.

”Jag tycker att…” 

 

”Vad tycker du…?”

 

 

 

 

   

 

 

 

Tänk på att ta med alla olika åsikter, inte bara din egen!                     

5-10 minuter

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år7-9

E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: