👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-10-29 09:27 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi bor i Vaxholm och är omgivna av vatten. Utan vatten kan vi inte leva. Vatten är en livsviktig del av vår vardag!

Innehåll

Det här ska vi lära

 • hur man genomför experiment
 • begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp

Så här ska vi jobba

 • läsa i boken om NO 1-3
 • skriva och rita utifrån NO-bok
 • arbeta i arbetsboken NO 1-3
 • genomföra experiment
 • titta på filmer

Så här ska du få visa

 • vara delaktig på genomgångar och diskussioner
 • skriva och rita i din NO-bok
 • arbeta i din arbetsbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3