👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-29 09:35 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola
Troligtvis har du någon gång försökt att övertyga någon om något, och i det här arbetsmomentet ska vi öva oss i förmågan att övertyg andra om våra åsikter i skrivet format.

Innehåll

Sammanfattning

Ämnesområdet ska skapa möjligheten för er att öka er förmåga att kommunicera i skrift och anpassa språket till ämne och mottagare. Kamrat- och lärarrespons ska förhoppningsvis öka möjligheterna för er att lära er använda det svenska språket på ett korrekt sätt, samtidigt som ni lär er vad ett rikt och varierat ordförråd är. Ni ska också få fortsätta öva er på att granska andra texter kritiskt och använda dessa i er egen textproduktion. 

 

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och i vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter. 

 

Centralt innehåll

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Examination

  • Skriftligt prov i Inspera v. 48

 

Planering

 

Onsdag

Torsdag

45

Argumentation - genomgång

Argumentation - övningsskriva

 

Argumentation - övningsskriva

Argumentation - kamratrespons och bearbetning

47

Argumentation -kamratrespons och bearbetning + lärarrespons

Argumentation - bearbetning och inför prov

48

Argumentation (text) - PROV I INSPERA

Argumentation (text) - PROV I INSPERA

Matriser

Argumenterande text

E
C
A
Textproduktion
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.