Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza Lärken Guld

Skapad 2020-10-29 09:43 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under november månad kommer vi att arbeta med Räkne-Reza och på så sätt fokusera på undervisning av matematik i barngruppen.

Innehåll

Undervisningsplanering

Vi vill på Lärken Guld med hjälp av Räkne-Reza fokusera på undervisningen av matematiska termer i barngruppen. Vi vill utmana barnen i att tänka och undersöka matematiska begrepp både i den spontana leken och i den planerade undervisningen. Vi kommer främst ta hjälp av vårt tema skogen för att undersöka matematik, vilket vi tror blir en naturlig ingång till olika matematiska termer för alla åldrar på vår avdelning.

 

Vi vill fokusera på några utav läroplanens följande mål

 

-Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

-Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematisktom detta.

-

Syftet är att ge varje barn verktyg för att kunna tänka och undersöka sin omvärld genom matematiska begrepp utifrån den mognad och utveckling barnet befinner sig i.

 

Vi genomför undervisningen både i helgrupp och i smågrupper där barnen är indelade tillsammans med kompisar som hen blir sitt bästa jag tillsammans med. Dessa grupper är föränderliga och gör att barnen får möta olika konstellationer av barn och vi som pedagoger får lättare syn på varje barns tankar och funderingar.

 

Undervisningen planeras veckovis av Emma som är förskollärare och hon förmedlar sedan planeringen till övriga pedagoger som alla har ett gemensamt ansvar att undervisningen genomförs, dokumenteras och reflekteras kring.

 

Målet är att barnen ska känna sig bekanta med sifforna 1-10, få rumsuppfattning (över, under, bakom), jämförelsebegrepp som stor/liten, lång/kort, antal, mängd samt kunna lägga mönster och former.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: