Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2020-10-29 10:12 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
En planering kopplad till NTA-lådan Balansera och väga.
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3)
Vad är egentligen balans? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Temat för terminen heter: Balansera och väga!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Syftet är att ta vara på elevernas nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap och teknik samt att få förståelse för begreppen balans, jämvikt, stödpunkt och tyngdkraft.

Hur ska vi lära oss?

Vi arbetar med laborativt material som finns i en NTA-låda. Material är anpassat till temat. 

Vi gör förutsägelser, samtalar och undersöker.

Vi kommer att undersöka olika områden vad gäller balans. 

Vi kommer att utforska hur man använder en våg och jämföra olika föremål, undersöka om saker är olika tunga. Tillsammans kommer vi att undersöka vad olika saker väger med hjälp av en balansvåg. 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Förmågor som eleverna ska utveckla:

Eleven ska kunna:

 • följa instruktioner till undersökningarna
 • göra förutsägelser
 • våga pröva och testa
 • formulera resultatet
 • jämföra resultatet med förutsägelserna                

Begrepp att kunna:

balans, jämvikt, stödpunkt, tyngdkraft

Hur visar du dina kunskaper?

Du visar dina kunskaper genom att:

* aktivt delta i undervisningen.

* vara med i samtalen och berätta hur du tänker.

* samarbeta med din kamrat så att uppdraget blir genomfört.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3

Matriser

NO Fy
Balansera och väga

Behöver träna mer
Når målen
Begrepp
T.ex. balans, jämvikt och stödpunkt
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen och kan förklara med egna ord.
Förutsägelse
Du behöver hjälp av en kompis eller lärare för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en förutsägelse om vad du tror kommer att hända för att sedan undersöka det.
Undersökning och dokumentation
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver hjälp med att dokumentera ditt arbete.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med visst stöd av läraren, instruktion eller kamrater. Du kan dokumentera ditt arbete.
Samtala
Dra slutsatser och reflektera utifrån dina undersökningar och samtala om detta tillsammans med andra.
Du behöver hjälp av lärare eller en kompis för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen. Du kan inte berätta vad du har lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan jämföra dina resultat med din förutsägelse och med andras resultat. Du kan berätta vad du har lärt dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: